Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk

Republika

Územie

Počet obyvateľov k 31.12.2013

spolu

muži

ženy

Slovenská republika

5 415 949

2 639 060

2 776 889