Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk

Časové rady vybraných ukazovateľov v národnom hospodárstve

Obdobie Zamestnané osoby Priemerná mesačná mzda v EUR

priemerný počet zamestnaných osôb v hospodárstve SR spolu

z toho priemerný evidenčný počet zamestnancov v podnikoch s 20 a viac zamestnancami *)

v hospodárstve SR 
spolu
z toho v podnikoch s 20 a viac zamestnancami *)

1992 1. štvrťrok

1 965 897

1 695 297

131,48

130,55

2. štvrťrok

2 035 482

1 704 282

144,09

142,57

3. štvrťrok

1 967 051

1 580 551

149,74

147,41

4. štvrťrok

2 082 169

1 624 069

177,75

176,26

1993 1. štvrťrok

2 020 562

1 640 517

156,94

154,85

2. štvrťrok

2 035 104

1 622 759

172,21

168,49

3. štvrťrok

2 010 556

1 595 311

181,01

174,97

4. štvrťrok

1 970 752

1 552 907

205,27

203,58

1994 1. štvrťrok

1 950 294

1 514 408

185,65

179,45

2. štvrťrok

1 978 764

1 525 797

203,74

199,23

3. štvrťrok

2 002 204

1 521 824

209,62

204,61

4. štvrťrok

1 976 382

1 498 737

236,47

234,91

1995 1. štvrťrok

1 987 244

1 479 887

211,58

209,72

2. štvrťrok

2 026 700

1 504 325

232,82

232,26

3. štvrťrok

2 043 036

1 518 042

238,00

235,54

4. štvrťrok

2 022 452

1 510 307

272,32

270,53

1996 1. štvrťrok

2 000 099

1 483 626

237,40

238,70

2. štvrťrok

2 036 443

1 496 443

261,57

265,75

3. štvrťrok

2 059 999

1 490 643

268,80

270,00

4. štvrťrok

2 049 227

1 479 631

313,98

317,30

1997 1. štvrťrok

2 005 330

1 442 469

272,82

275,41

2. štvrťrok

2 043 670

1 452 707

299,38

306,65

3. štvrťrok

2 055 176

1 454 083

304,39

310,40

4. štvrťrok

2 059 433

1 442 733

347,91

349,80

1998 1. štvrťrok

2 006 891

1 445 341

299,84

306,71

2. štvrťrok

2 034 034

1 444 545

327,03

335,76

3. štvrťrok

2 046 652

1 427 265

329,22

337,35

4. štvrťrok

2 040 861

1 426 286

372,17

376,55

1999 1. štvrťrok

1 971 965

1 415 370

321,38

325,80

2. štvrťrok

1 998 998

1 404 081

351,29

360,15

3. štvrťrok

1 999 507

1 374 491

353,22

362,54

4. štvrťrok

1 982 276

1 357 362

399,22

406,46

2000 1. štvrťrok

1 923 901

1 326 825

348,44

359,39

2. štvrťrok

1 962 273

1 333 342

372,57

391,39

3. štvrťrok

1 999 557

1 348 976

370,11

387,07

4. štvrťrok

2 022 092

1 368 361

424,98

436,20

2001 1. štvrťrok

1 968 289

1 313 835

375,59

389,43

2. štvrťrok

2 010 524

1 335 083

400,45

422,16

3. štvrťrok

2 022 051

1 324 740

400,98

420,47

4. štvrťrok

2 023 795

1 312 141

464,35

485,06

2002 1. štvrťrok

1 978 536

1 287 209

407,85

428,00

2. štvrťrok

2 008 417

1 301 285

442,44

468,07

3. štvrťrok

2 025 824

1 299 754

436,37

460,07

4. štvrťrok

2 022 629

1 286 489

506,74

531,27

2003 1. štvrťrok

1 996 982

1 264 747

434,24

461,40

2. štvrťrok

2 036 056

1 267 172

468,63

504,25

3. štvrťrok

2 031 654

1 254 073

466,91

498,24

4. štvrťrok

2 035 276

1 246 419

537,08

563,23

2004 1. štvrťrok

1 996 575

1 238 000

482,67

516,13

2. štvrťrok

2 022 136

1 240 294

513,58

554,33

3. štvrťrok

2 043 009

1 223 543

507,83

547,53

4. štvrťrok

2 059 673

1 225 658

596,00

632,28

2005 1. štvrťrok

2 049 473

1 242 742

531,83

566,39

2. štvrťrok

2 066 393

1 252 681

555,57

596,76

3. štvrťrok

2 073 196

1 236 723

558,19

598,29

4. štvrťrok

2 110 890

1 243 583

646,15

679,35

2006 1. štvrťrok

2 121 763

1 254 044

574,75

613,52

2. štvrťrok

2 140 132

1 265 170

608,25

655,26

3. štvrťrok

2 147 457

1 255 253

604,53

654,21

4. štvrťrok

2 183 376

1 263 986

701,42

749,86

2007 1. štvrťrok

2 201 269

1 314 667

617,14

662,30

2. štvrťrok

2 214 325

1 319 360

650,53

709,24

3. štvrťrok

2 222 753

1 306 588

647,75

706,41

4. štvrťrok

2 252 478

1 316 853

760,97

823,68

2008 1. štvrťrok

2 260 869

1 345 042

678,58

734,26

2. štvrťrok

2 274 444

1 345 439

712,31

781,47

3. štvrťrok

2 294 065

1 334 093

704,57

771,11

4. štvrťrok

2 290 551

1 332 571

796,36

866,29

2009 1. štvrťrok

2 198 871

1 304 372

710,45

768,60

2. štvrťrok

2 182 940 1 280 388 732,50 803,44

3. štvrťrok

2 163 455 1 255 394 722,51 787,21

4. štvrťrok

2 161 309 1 253 678 822,22 874,85

2010 1. štvrťrok

2 128 154 1 248 215 725 793

2. štvrťrok

2 149 991 1 250 865 758 836
 3. štvrťrok  2 154 549  1 245 913  750  818

4. štvrťrok

2 175 025 1 258 785 844 913

2011 1. štvrťrok

2 185 636 1 287 758 746 807

2. štvrťrok

2 200 564 1 292 203 781 851
 3. štvrťrok 2 190 013 1 282 550 769 841
 4. štvrťrok

 2 193 984

 1 282 793

 848

 920

2012 1. štvrťrok

2 197 681

1 261 256

770

858

2. štvrťrok

2 204 512 1 259 298 793 887
3. štvrťrok 2 186 962 1 248 319 784 879
4. štvrťrok 2 175 846 1 242 209 875 981
2013 1. štvrťrok 2 177 848 1 263 086 789 866
2. štvrťrok 2 178 337 1 269 592 818 914
3. štvrťrok 2 168 554 1 257 840 803 898
4. štvrťrok 2 179 474 1 255 709 887 984
2014 1. štvrťrok 2 191 413 1 278 563 821 923

*) v odvetví finančného sprostredkovania, neziskových, rozpočtových a príspevkových organizáciách bez ohľadu na počet zamestnancov